Ponúkame služby merania termovíznou kamerou aj s výsledným reportom. Termovízne meranie v elektrických rozvodniach, rozvádzačoch, odhalenie porúch tepelnej izolácie a identifikáciu chýb izolácie stien, podláh, striech.

Termovízna kamera meria a zobrazuje objektom vyžiarené infračervené žiarenie. Fakt, že radiácia – vyžarovanie je funkciou povrchovej teploty objektu, umožňuje kamere túto teplotu vypočítať a zobraziť. Radiácia zmeraná termovíznou kamerou nie je závislá len na teplote objektu, ale aj na rade faktorov a vplyvov, bez znalosti ktorých by nebolo možné povrchovú teplotu objektu zmerať.

Existuje viacero IČ termografických techník. Najpoužívanejšou technikou je porovnávacia (komparatívna) termografia. Porovnávacia termografia sa ďalej delí na kvalitatívnu a kvantitatívnu termografiu.

Ponúkané služby

  • odhalenie porúch tepelnej izolácie teplovodov
  • diagnostikovanie a lokalizovanie porúch vo vykurovacích a klimatizačných telesách
  • včasné odhalenie exponovaných spojov, súčiastok a vedení počas reálnej prevádzky v elektrotechnických zariadeniach
  • termovízne merania v el. rozvodniach a rozvádzačoch
  • kontrolu fotovoltického poľa a jeho elektrických prvkov
  • identifikáciu tepelných únikov stavieb, chýb izolácie stien, podláh, striech, okien, dverí, predpokladaných miest pre tvorenie plesní a kondenzáciu vlhkosti
  • kontrolu kvality zateplenia budov kvantit
  • atívne a kvalitatívne termovízne merania všeobecne

Uvádzacia akciová cena 15 €

Napíšte nám mail na adresu sluzby@tatas.sk.

V prípade nedostupnosti volajte  +421 903 589 249